Виставка "Освіта Бердянщини - 2016"

Анотація на досвід роботи з теми 
"Управління процесом професійного розвитку педагогів"


У вступній частині досвіду йдеться мова про роль компетентного вчителя у підготовці затребуваних фахівців для сучасного техногенного суспільства. Професійна майстерність вчителя формується у навчальному закладі. Відповідальність за розвиток професійного росту покладається на адміністрацію школи.
         Актуальність проблеми полягає у створені в навчальному закладі умов для формування та росту професійної майстерності педагогів, їх компетентності, як засобу підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Метою  досвіду є окреслення напрямків діяльності адміністрації навчального закладу з розвитку професійної майстерності педагогів.
Теоретичним обґрунтуванням проблеми педагогічного менеджменту та особистісно-зорієнтованого управління займалися Г. Єльнікова,  М. Поташник,  О. Савченко, С. Подмазін, Л. Карамушкіна.
В  частині досвіду «Професійний розвиток вчителя»  визначено основні етапи формування професійної майстерності педагогів на прикладі педагогічного колективу Карло-Марксівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
У висновках акцентовано увагу на технологіях управління, що приводять  колектив до успіху. Динаміка фахового зростання виявляється у результатах атестації, покращені міжособистісних відносин, участі вчителів в управлінні, впровадженні інноваційних технологій навчання.
Досвід можуть використовувати адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів.

Досвід роботи теми "Управління процесом професійного розвитку педагогів"

Немає коментарів:

Дописати коментар